Sve niže navedeno su neke generalne smjernice i individualne specifičnosti ljudi sa medicinskom indikacijom treba određivati ljekar specijalista. Ovo nisu kontraindikacije za vakcine i dijete se može imunizirati:

Dojenčad s ovim uslovima treba imunizirati:
• alergija ili astma (osim ako postoji poznata alergija na određenu komponentu vakcine – u tom slučaju imunizacija se provodi sa dodatnim mjerama opreza, te se čeka da li će doći do reakcije u zdravstvenoj instituciji, vidjeti više u tekstu ovdje);
• bilo koje manje bolest, kao što su infekcije respiratornog trakta ili proljev s temperaturom ispod 38,5 ° C;
• obiteljska anamneza nuspojava nakon imunizacije;
• obiteljska anamneza konvulzija, napadaja ili napadaja;
• liječenje antibioticima;
• poznata ili sumnjiva HIV infekcija bez znakova i simptoma AIDS-a;
• znakovi i simptomi AIDS-a, osim ako je izričito navedeno za pojedinu vakcinu;
• dijete koje se doji;
• hronične bolesti kao što su hronične bolesti srca, pluća, bubrega ili jetre;
• stabilna neurološka stanja, kao što su cerebralna paraliza;

• Downov sindrom;
• nedavna ili neposredna operacija;
• djeca rođena prije vremena ili sa niskom težinom po rođenju (vakcinacija se ne smije odgađati – više pročitati ovdje)
• nedavna ili neposredna operacija;
• pothranjenost;
• povijest žutice po rođenju.

Tabela opštih kontraindikacijama po komponentama

Vakcina protiv Kontraindikacije
Tuberkuloza
BCG
U zemljama gdje se ova vakcina daje,
sva djeca trebaju biti imunizirana osim:
-jaka anafilaktička reakcija ili hipersenzitivnost
-djeca koja pokazuju simptome AIDS
-djeca sa imunodeficijencijom (nasljedna, stečena)
Hepatitis A
-jaka alergija na neku od komponenti vakcine,
što je rijetko
Hepatitis B-jaka alergija na neku od komponenti vakcine, osobe sa
istorijom alergija
*dojenje i trudnoća NISU kontraindikacije za primanje ove vakcine
*kontraindikacije NISU ni astma, postojanje drugih
alergija, prodična istorija konvulzija, HIV, terapija
antibioticima, hronične bolesti srca, jetre i bubrega,
niska porođajna težina, istorija novorođenačke žutice,
stabilna neurološka stanja, Down sindrom
HiBNema kontraindikacija za ovu vakcinu osim postojanja
jake alergijske reakcije na neku od komponenti
vakcine
Influenca-obično se navodi kako djeca do 6 mjeseci ne primaju ovu vakcinu
– ljudi sa ozbiljnim, po život opasnim alergijama na neki od sastojaka vakcine ne smiju je primiti
Morbili -vakcina kontraindicirana kod osoba sa ozbiljnom
alergijskom reakcijom na neomicin, želatin i druge
komponente vakcine, osobama koje su ozbiljno
imunokompromitovane usljed nasljedne bolesti,
imaju HIV infekciju, osobe sa napredujućom
leukemijom ili limfomom,
ako postoji visoka temperatura.

– teoretski, a i zbog toga što vakcina protiv morbila
dolazi u sastavu sa komponentom rubeole, ne bi se
trebala primiti u trudnoći

-alergija na proteine jaja NIJE kontraindikacija, ali se
nakon vakcinacije osoba u tom slučaju treba pratiti;

Mumps
(zaušnjaci)
-ovu vakcinu (tj. vakcinu sa ovom komponentom) ne
bi trebale primiti osobe sa ozbiljnom
imunodeficijencijom ili imunosupresijom
-kontraindikacija je i alergija na neomicin ili želatinu
-dolazi u zajedno sa komponentom protiv rubeole i
ne daje se u trudnoći
Pertusis-nema kontraindikacija osim anafilaktičke reakcije
prije administracije vakcine
Pneumokokalno-nema apsolutne kontraindikacija osim ukoliko je došlo
do anafilaktičke reakcije na prethodnu dozu


Rubeola

-vakcina se ne daje u trudnoći (komponenta MMR
vakcine) jer postoji teoretski rizik po plod
(živa vakcina, a virus rubeole oštećuje plod)
Tetanusimunodeficijencija, uključujući HIV infekciju NISU
kontraindikacije za TT ili dT


Varicella–kontraindicirana kod imunokompromitovanih osoba,
posebno osoba sa naprednom HIV infekcijom;
-istorija anafilaktičkih reakcija ne neku od komponenti
vakcine(neomicin), ozbiljna infekcija i uznapredovale
bolesti imunog sistema
-ako je u toku terapija steroidima, to se smatra
kontraindikacijom za ovu vakcinu

Tabela je napravljena prema podacima i zaključcima Svjetske zdravstvene organizacije, koje možete naći ovdje.

Prije vakcinacije nije potrebno raditi krvnu sliku.

Nicanj zuba također nije kontraindikacija za vakcinaciju.

Priredila i napisala: Jelena Kalinić, MA, biolog, naučni novinar i bloger Društvo za promociju Prirodnih nauka “Nauka i svijet”, autor na Quantum of Science. Foto: Amer Kapetanović

O nama: Društvo “Nauka i svijet” je osnovano 2017. godine, a bavi se promocijom prirodnih nauka, borbom protiv dezinformacija u sferi nauke, protiv pseudonauke i za bolje obrazovanje u STEM oblasti. Predsjednik je prof. dr. Nenad Tanović. Sadržaj je moguće prenositi uz navođenja izvora i link.