Trombocitopenija je smanjen broj trombocita – krvnih pločica u krvi. Ovi krvni elementi su nam važni za zgrušavanje krvi i stvaranje krvnih ugrušaka. To nam je opet važno kada se povrijedimo jer niz biohemijskih reakcija tvari koje se nalaze u trombocitima pomaže zaustavljanju krvarenja. Jedan od oblika trombocitopenije je i idiopatska trombocitopenična purpura koja može nastati nakon nekih vakcina.

Do smanjenja broja trombocita u krvi može doći zbog smanjenog stvaranja trombocita u koštanoj srži, pojačane potrošnje ili ubrzane razgradnje trombocita te zbog poremećaja preraspodjele trombocita u cirkulaciji – u perifernoj krvi. Već smo spominjali trombocitopeniju kao nuspojavu nakon primanja MMR (MRP) vakcine i potrebno je da nešto više kažemo o tome. Jedno od važnih pitanja je i to da li djeca kod koje se javila trombocitopenija mogu poslije nastaviti s vakcinacijom.

Stoga smo zamolili specijalistu pedijatrije dr. Slavena Krajinu iz JZU Dom zdravlja Doboj da nam više kaže o ovome.

Šta je to idiopatska trombocitopenična purpura (ITP)?

“Idiopatska trombocitopenična purpura (ITP) predstavlja najčešči autoimuni hematološki poremećaj trombocita kod djece. Nastaje kao posljedica akutne virusne infekcije ili imunizacije što dovodi do stvaranja antitijela koja oblažu naše trombocite. Ovaj fenomen naziva se mimikrija, on će zbuniti naš imunološki sistem i dovesti do ubrzane razgradnje antigenom obloženih trombocita, prvenstveno u slezini. Smanjen broj trombocita – trombocitopenija pokazuje se krvarenjima po koži i sluznicama koja se nazivaju petehije odnosno purpura, ovisno od veličine kožne promjene. Klinička slika ITP u većine djece je blaga, liječenje u pravilu nije potrebno, a lijekovi koji se najčešće koriste su kortikosteroidi i intravenski imunoglobulin”, objašnjava Krajina.

Kao pedijatru, često se postavlja pitanje veze između ITP – a (trombocitopenija) i vakcinacije u djetinjstvu, jer djeca dobijaju niz vakcina

Dr. Krajina odgovara sljedeće:

“Vakcinacija uzrokuje da naše tijelo stvara imunološki odgovor protiv određenih bakterija i virusa. Na ovaj način naš imunološki sistem nas štiti da ne obolimo od bolesti protiv kojih se vakcinišemo.  Neke vakcine koriste ubijene bakterije ili viruse, dok druge koriste žive bakterije ili viruse. Budući da vakcine “stimulišu” imunološki sistem, postoji zabrinutost da to može dovesti do “zbrke” imunološkog sistema, uzrokujući da tijelo ima netačan odgovor i stvara antitijela protiv jedne od vlastitih ćelija. To se događa u ITP kada tijelo proizvodi antitijela protiv vlastitih trombocita.”

Međutim, treba naglasiti i to da je ITP trombocitopenija jedna od zaista rijetkih nuspojava vakcinacije. Već je dokazano da primanje vakcina prema predviđenom planu vakcinacije ne šteti imunom sistemu djeteta i ne slabi ga. Tačno je da se kod ITP-trombocitopenije nakon vakcinacije radi o jednom autoimunom poremećaju, ali vakcine nisu uzrok drugih autoimunih bolesti i ne treba se bojati vakcinacije.

Nužno je naglasiti da i ova registrovana nuspojava nije dugoročna i nema dalekosežne posljedice. ITP se spontano povuče za neko vrijeme. Više od odnosu autoimunih bolesti i vakcinacije možete pronaći u tekstu ovdje. Tu smo i naglasili kako nakon vakcinacije MMR vakcinom može doći do idiopatske trombocitopenične purpure.

Najviše pitanja imamo o ITP – u i vakcini protiv morbila, zaušnjaka i rubeole (MMR)

MMR je “živa” vakcina koja se daje između 12 – 15 mjeseci (s godinu dana) , a revakcina između 4 – 6 godina ( u našoj zemlji, pred polazak u školu, s oko 6 godina).

Stopa ITP – a nakon MMR vakcine iznosi između 1 do 4 slučaja na svakih 100 000 vakcina(1).

Međutim, stopa trombocitopenije nakon prirodne infekcije rubeolom ili morbilama mnogo je veća. Iznosi između 6 do 1200 slučajeva na svakih 100 000 zaraženih osoba.

ITP – trombocitopenija koja se razvija nakon MMR vakcine obično se javlja oko 6 sedmica nakon vakcinacije. Slično kao i ITP koji nije nastao nakon MMR vakcinacije, obično je blaga, a značajna krvarenja su vrlo rijetka. Kod 90% djece bolest u potpunosti nestaje nakon 6 mjeseci.

Međutim, šta je sa djetetom koje već ima ITP i treba primiti MMR vakcinu?

“Na temelju pregleda slučajeva, davanje prve ili druge doze MMR vakcine pacijentima sa ITP – om u anamnezi ne dovodi do recidiva trombocitopenije. U nekim slučajevima, ako je dijete već primilo jednu dozu MMR vakcine, razumno bi bilo predložiti roditeljima testiranje djeteta u pravcu imunološkog odgovora na tu vakcinu i omogućiti dalju vakcinaciju dječici koja nemaju razvijena antitijela na morbile, zaušnjake i rubeolu. U razgovoru sa roditeljima djece sa ITP – om bitno je objasniti da je dijete sigurnije i bolje vakcinisati na vrijeme kako bi bilo zaštićeno od prirodne bolesti.”, objašnjava Krajina.

Kod većine bolesnika sa ITP – om ili sa aktivnom ITP – om u istoriji, vakcinaciju treba provoditi prema rasporedu. Iznimku samo treba napraviti za pacijente koji primaju lijekove koji mogu oslabiti imunološki sistem. Na kraju, važno je razgovarati sa pedijatrom i tražiti odgovore koja zadaju glavobolju zabrinutim roditeljima.

Reference:

  1. Plotkin's Vaccines, 7th edition, Elsevier, 2018, str. 891

2. Beeler J, Varricchio F, Wise R. Thrombocytopenia after immunization with measles vaccines: review of the Vaccine Adverse
Event Reporting System (1990 to 1994). Pediatr Infect Dis J. 1996;15:88-90.

Tekst napisao: dr Slaven Krajina, spec. pedijatrije. Prilagodila: Jelena Kalinić, MA, biolog, naučni novinar i bloger Društvo za promociju prirodnih nauka “Nauka i svijet” i blog Quantum of Science.

Foto: Amer Kapetanović

O nama: Društvo “Nauka i svijet” je osnovano 2017. godine, a bavi se promocijom prirodnih nauka, borbom protiv dezinformacija u sferi nauke, protiv pseudonauke i za bolje obrazovanje u STEM oblasti. Predsjednik je prof. dr. Nenad Tanović.