Koje se vakcine mogu davati zajedno, a koje se ne bi trebale ili ne bi smjele davati skupa? Opšte je pravilo da se ne trebaju davati dvije žive vakcine (atenuirane vakcine) zajedno ili u razmaku manjem od 28 dana dvije doze žive vakcine. Inaktivne i rekombinantne vakcine (kakva je vakcian protiv hepatitisa B) se mogu davati zajedno.

Kalendar imunizacije svake zemlje je sastavljen prema epidemiološkoj situaciji u zemlji, socio-ekonomskim faktorima i – naravno – prema tome da li se neke vakcine mogu dati zajedno ili ne. Sastavlja se prema iskustvu i najboljim praksama.

Ovdje dajemo neke preporuke za davanje različitih vakcina. Više o vrstama vakcina smo pisali ovdje.

Kombinacija vakcinaMinimalni interval
između doza
Dvije ili više inaktivirane vakcine (ili rekombinantne vakcine kakva je HepB)Mogu se primijeniti istovremeno ili
u bilo kojem intervalu
Inaktivirana/rekombinantna i “živa” (atenuirana)
vakcina
Mogu se primijeniti istovremeno ili
u bilo kojem intervalu osim (vidi 1*)
Dvije ili više “živih” (atenuiranih)
vakcina
Razmak između primjena bi trebao
biti oko mjesec dana, ukoliko se obje
daju parenteralno (vidi 2* i 3*)

1* ako se parenteralna vakcina protiv kolere primjenjuje nakon vakcine protiv žute groznice, preporučljiv je interval od sedmicu dana. Ove vakcine se daju samo putnicima koji putuje u krajeve sa visokim rizikom od ovih bolesti

2* upravo stoga je potrebno napraviti razmak od najmanje mjesec dana između dvije doze MMR vakcine -ako se vakcinišete kao odrasli, jer se djeca vakcinišu po kalendaru (u 12. ili 13. mjesecu prva doza, pred polazak u školu 5.-6. druga doza

3* izuzetak od ovog pravila čine OPV, vakcina protiv rotavirusa, i oralna vakcina Ty21 protiv tifusa, koje se mogu dati u bilo kojem vremenskom razmaku prije ili poslije parenteralnih živih vakcina.

Parenteralno date vakcine su sve one vakcine koje se daju ubodom u mišić (intramuskularno), u kožu (intradermalno) ili pod kožu (supkutano). Više o načinima davanja vakcina možete pročitati ovdje.

Priredila i napisala:

Jelena Kalinić, MA, biolog, naučni novinar i bloger Društvo za promociju “Prirodnih nauka “Nauka i svijet”. Foto: Amer Kapetanović

O nama: Društvo “Nauka i svijet” je osnovano 2017. godine, a bavi se promocijom prirodnih nauka, borbom protiv dezinformacija u sferi nauke, protiv pseudonauke i za bolje obrazovanje u STEM oblasti. Predsjednik je prof. dr. Nenad Tanović.