Tokom kliničkog ispitivanja vakcina se testira na ljudima koji se dobrovoljno vakcinišu. Generalna sigurnost vakcina koje su odobrene do danas zadovoljava kriterijume koje su postavile regulatorne agencije.

Klinička ispitivanja obično započinju s 20 do 100 dobrovoljaca, ali na kraju uključuju hiljade dobrovoljaca.

Prije nego što se vakcina ikada preporuči za upotrebu, ona se testira u laboratorijima. Ovaj proces može trajati nekoliko godina. Medicinske agencije koriste informacije iz ovih testova kako bi odlučile treba li testirati vakcinu na ljudima.

  • Je li vakcina sigurna?
  • Koja doza (količina) najbolje djeluje?
  • Kako na to reaguje imunološki sustav?

Generalna sigurnost vakcina: svaka serija vakcina testira se na kvalitetu i sigurnost


Nakon što je vakcina odobrena, ona se nastavlja testirati i pratiti. To je normalan proces i nije nikakav “eksperiment”. Kompanija koja proizvodi vakcinu testira serije kako bi se uvjerila da je vakcina:

  • Snažna (radi kao što bi trebao – smanjuje broj infekcija ili smanjuje rizik od teških slučajeva)
  • Čista (određeni sastojci korišteni tokom proizvodnje su uklonjeni ili svedeni na tragove)
  • Sterilna (nema vanjskih patogena, “klica”)


Vakcine se prate nakon što se preporuče javnosti kroz sisteme prijave nuspojava. O tome kako ovi sistemi funkcionišu, više ovdje.

Vakcine protiv COVID-19 su nastale nešto brže, jer su se faze ispitivanja preklapale, više ljudi je radilo na njihovom razvijanju i administrativne procedure su olakšane. Više o tome ovdje.

Još: Vaccine safety

Autor: Jelena Kalinić, MA, biolog, naučna novinarka i komunikatorka, osnivačica bloga Quantum of Scienceposjeduje WHO infodemic manager certifikat i Health metrics Study design & Evidence based medicine trening. Dobitnica EurekaAlert (AAAS) Felowship 2020. za naučne novinare. Short -runner, drugo mjesto u izboru za European Science journalist of the year za 2022. godinu.

generalna sigurnost vakcina