Vakcine prva godina života: još jedna važna tema – mnogi roditelji zapravo nisu informisani dovoljno dobre koje to vakcine dijete treba primiti do prvog rođendana. Prema Kalendarima vakcinacije u većini država našeg regiona (države nastale raspadom Jugoslavije) djeca do prve godine života trebaju primiti vakcinu protiv tuberkuloze, difterije, tetanusa, velikog kašlja, dječije paralize (inaktivna) hepatitisa, HiB, morbila, rubeole i zašnjaka.

Ove vakcine se daju u kombinaciji, tako da je broj odlazaka pedijatru i uboda zapravo mnogo manji nego spisak bolesti koje smo naveli. Postoje neznatne razlike od države do države, a neke države imaju i elektorne vakcine, koje je moguće primiti na zahtjev roditelja i koje, poput vakcina protiv rotavirusa ili varičela znatno poboljšavaju kvalitet života djeteta i smanjuju rizik bolesti.

Vakcine prva godina života: Bosna i Hercegovina, Crna Gora, Srbija i Sjeverna Makedonija

Dijete do navršenog prvog rođendana treba primiti:

  • BCG na rođenju (protiv tuberkuloze),
  • Pentaxim (DTaP – IPV-HiB – petovalentna vakcina protiv difterije, tetanusa, velikog kašlja, inaktivna protiv dječije paralize i hemofilusa inluence) u 3 doze,
  • protiv hepatitis B u dvije doze u razmaku od mjesec dana pa treća nakon šest mjeseci;
  • MMR sa 12 do 15 mjeseci – prva doza (druga ide pred polazak u školu).

U Srbiji je moguće primiti i elektivnu vakcinu protiv varičela, poslije navršenih 12 mjeseci.

Preporučena vakcina u ovim zemljama je i vakcinaprotiv gripe, ali je u praksi često teško da dijete dobije ovu vakcinu i vlada velika neupućnost u važnost ove vakcine.

Hrvatska

-BCG na rođenju

-šestovalentnu vakcinu (protiv difterije, tetanusa, velikog kašlja, hepatisa b, dječije paralize, hemofilusa B) tj. kombinacija šestovalentne Hexacima i petovalentne Pentaxim). Korištenjem šestovalentne vakcine smanjuje se broj uboda. Ova vakcinasedaje u tri doze.

-MMR vakcina – prva doza

-pneumokokna vakcina.

U Hrvatskoj su od elektivnih vakcina dostupne Rotarix protiv rotavirusa te vakcina protiv varičela zoster virusa (Varilirix). Rotarix je indiciran za aktivnu imunizaciju dojenčadi u dobi od 6. do 24. sedmice za prevenciju gastroenteritisa izazvanog infekcijom rotavirusom. Varilrix sedaje nakon navršenih 12 mjeseci. U Hrvatskoj jedostupna i vakcina Bexero koja se prema uputi, može davati od navršenih 2 mjeseca pa nadalje. Još jednaelektivna vakcinazdjecu do prve godinestarosti je i vakcina protiv gripe.

Slovenija

  • obavezno cijepljenje protiv difterije , tetanusa , velikog kašlja/hripavca, hemofilusa influence tipa b, dječje paralize i hepatitisa B,
  • obavezno cijepljenje protiv ospica, zaušnjaka i rubeole i
  • preporučeno cijepljenje protiv pneumokoknih infekcija, gripe,  krpeljnog meningoencefalitisa (KME – s navršenih godinu dana)

Što se tiče HPV vakcine, ona nije uvrštena u ovaj tekst, jer se daje u razdoblju 11-12 godina života, a ovaj tekst govori samo o vakcinama koje bi dijete moralo primiti do godinu dana starosti te o vakcinama koje su dodatno preporučene za tu dob.

Autor: Jelena Kalinić, MA, biolog, naučna novinarka, Društvo za promociju “Prirodnih nauka “Nauka i svijet”,  posjeduje WHO infodemic manager certifikat i Health metrics Study design & Evidence based medicine trening. Dobitnica EurekaAlert (AAAS) Felowship 2020. za naučne novinare. Short -runner, drugo mjesto u izboru za European Science journalist of the year za 2022. godinu.

vakcine prva godina života